fbpx

Tagfelvétel

A Magyar Szabadidősport Szövetség

tagjai közé várja Magyarország lakosságának rendszeres sportolásáért tenni kész sportszervezeteket, cégeket és magánszemélyeket.

A Magyar Szabadidősport Szövetség 24 éves működése alatt a szakterületünket, a szabadidősportot számos fontos területen képviselte, képviseli (Sporttanács, Wesselényi Miklós sportközalapítvány, a Magyar Olimpiai Bizottság, stb.). Tagjai vagyunk a szabadidősport világszervezetének a TAFISA-nak, a TAFISA 2015. évi világkongresszusát vendéglátóként szövetségünk rendezi Budapesten.

A Magyar Szabadidősport Szövetség a szabadidősport szektor fejlesztésének elkötelezettje, küldetése a lakossági sport szervezeteinek érdekképviselete, a piac bővítése, a testkultúra fejlesztése, a lakosság sportolását kiszolgáló szolgáltatási szektor bővítése, fejlesztése.

Célunk, hogy meghatározzuk azokat a legjelentősebb kitörési pontokat, ahol munkánkkal, tevékenységünkkel pozitívan befolyásolhatjuk a szabadidő sportolás fejlődését.

Sorainkba várjuk mindazokat, akiknek fontosak ezek az értékek.

A tagság vonatkozásában a várakozások leginkább a pénzforrásokhoz jutási lehetőséghez kapcsolódnak. A tagság előnyei – és hátrányai – ugyanakkor nem mérhetők kizárólagosan ebből a szempontból, ugyanis a tagsághoz számos olyan elem kapcsolódik, amely ha csak közvetett előnyökkel is jár, mégis jelentősen segítheti a tag céljainak megvalósítását.

Melyek ezek az előnyök:

 1. A tagok a szövetség – konkrétan a szövetség központi irodája – által nyújtott szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe;
 2. A tagok a szövetség tanfolyamain, konferenciáin, egyéb szakmai rendezvényein kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen. Túljelentkezés esetén a tagok előnyt élveznek;
 3. A szövetség törekszik a sajtón keresztül is minél szélesebb körben terjeszteni a rendszeres sportolás, a szabadidősport eszméjét. A szövetség tevékenységének visszhangja, elismertségének növekedése közvetett módon a tagok pozitív megítélésére, elismertségére is hatással van;
 4. A szövetség információszerzésre és kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is működik. A tagok a szövetség írott és elektronikus hírleveleiből, kiadványaiból, honlapjairól folyamatosan információt kaphatnak szabadidősporttal kapcsolatos eseményekről, hírekről, szakmai eredményekről, együttműködési lehetőségekről, ugyanakkor a tagok egymás közötti kommunikációja is felerősödik;
 5. A tagok a szövetségi programokon megismerhetik a kormányzati döntéshozókat és véleményüket;
 6. A tagok használhatják a „Magyar Szabadidősport Szövetség tagja” címet, és a szövetség emblémáját feltüntethetik;
 7. A szövetség évente 2 rendes közgyűlést, továbbképzéseket szervez;
 8. A tagok tanácskozhatnak és szavazhatnak a szövetség közgyűlésén;
 9. A tagok választhatnak és választhatók az szövetség tisztségeire, és vezető testületeibe;
 10. A szövetség tagjai javaslatokkal, indítványokkal és akár panasszal is fordulhatnak a szövetség bármely szervéhez;
 11. A tagok eredményei, szakmai hírei megjelennek a szövetség honlapjain;
 12. A tagok javaslatot tehetnek a „Lakosság sportjáért” elnevezésű szövetségi elismerésben részesülő jelöltekre;
 13. A szövetség a szabadidősport rendezvény minőségének emelésére készít, gondoz és hozzáférhetővé tesz egy tudásbázist, amely a tagok aktív közreműködésével folyamatosan alakul;

Minden kérdésére biztosan nem adtunk kielégítő választ, ha további ismeretekre van szüksége annak eldöntéséhez, hogy kíván-e hozzánk csatlakozni, ne habozzon, keressen meg minket, hiszen közösen nagyobb eséllyel érhetjük el céljainkat.

Magyar Szabadidősport Szövetség

Letölthető dokumentumok:

MSZSZ tagfelvételi szabályzat

Tagfelvételi_kérelem_ADATLAP

Jelentkező tagszervezetei

Nyilatkozat a tagdíjfizetésről_minta

© Copyright 2016. Minden jog fenntartva