Az idei évben is igyekszik szövetségünk különböző új programelemekkel színesíteni a Családi Mozgásfesztivál eseményét. A programok között pár különleges program is fellelhető lesz.

A program keretében látogatható különleges helyszínek

Magyar Igazságügyi szakértői Kamara

 • A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK)jelene, jövője

Az igazságügyi szakértői rendszer 2016 évi XXIX törvényben megfogalmazott reformja abban ragadható meg, hogy a kamara a területi elviség helyett szakmai alapon szerveződött újjá. Az igazságügyi szakértő olyan szakember, aki szakmájának magas fokú ismerete mellett magabiztosan tájékozódik az igazságszolgáltatás különféle eljárásaiban, és ezáltal hatékony segítséget tud nyújtani, az egyes hatóságoknak, bíróságoknak, rendőrségnek, ügyészségnek,  más jogalkalmazói szerveknek, és végül, de nem utolsó sorban  a jogkereső állampolgároknak.

A MISZK feladatát a kamarai önkormányzat szerveivel (közgyűlés, küldöttgyűlés), a zsakai tudást képező alappillérekkel, a szakmai tagozatokkal, és a kamara hivatalával (főtitkár hivatali apparátus) végzi.

A kamara széles kapcsolatrendszerének szinten tartása, ápolása, fejlesztése olyan feladat, mely nem csak a napi problémák kezelésére, annak megoldására adhat lehetőséget, de hatékonyan segíti a kamara megítélésének befolyásolását, a meglévő szakmaiság elismertetését.

A kapcsolatok számos intézményre, intézetre terjednek ki. Tagjai vagyunk a magyarországi szakmai kamarákat tömörítő Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének; szakértői intézetel, intézményi hálózat, az oktatási, képzési helyek, az igazságszolgáltatás hivatásrendjeinek szervezetei, valamint a „külső” egyesületek sorjáznak még a széleskörű szakmai kapcsolatok sorában.

A megfelelő színvonalú szakértői munka támogatásában fontos szerep jut a MISZK Fegyelmi és Etikai Bizottságának, annak érdekében, hogy valamennyi szakértő a szabályoknak megfelelően végezze a munkáját.

A MISZK jövőben követendő stratégiájában továbbra is a már elkezdett tevékenységek folytatása, valamint az aktuálisan felmerülő kihívásokra történő reagálás szerepel.

A számos teendő közül kiemelt súlyt szeretnénk helyezni az alábbiakra:

A szakmaiság alappilléreit jelentő tagozatok működésének a továbbfejlesztése..

Meghatározni kompetenciarendelet alapkoncepcióját, folytatni a meglévő rendelet korrekcióját.

Továbbfejleszteni a kamarai képzések rendjét.

A már megindult módszertani levelek megalkotását kibővíteni a még szükséges, új módszertani levelek elindításával.

Beindítani a minőségbiztosítás folyamatát.

Szervezetépités és fejlesztés körében elősegíteni a tagság fiatalítását, és ezzel egy időben a nagytapasztalatú, már sok munkát végzett szakértők megbecsülését.

Továbbjavítani a küldöttgyűlések hatékonyságát, elsősorban az inaktív küldöttek aktiválásával, kiváltásával.

A MISZK Elnöksége kiemelt fontosságúnak tartja a szakértői óradíj, és más díjtételek  rendezését, ezért folytatjuk a szakértői díjak anomáliáinak a korrekciójára irányuló küzdelmet.

 • Kriminalisztikai Szakmai Tagozat Nyomszakértői szakterület

A nyomszakértői szakterület vizsgálati objektumainak nagy része a bűncselekmények helyszíni szemléin kerülnek felkutatásra, biztosításra, rögzítésre. Az igazságszolgáltatás különböző szervezetei rendelnek ki igazságügyi nyomszakértőt, tesznek fel kérdéseket, melyekre a szakértő egy vizsgálati folyamat eredményeként ad szakszerű válasz.

A szakértői vizsgálatra megküldött nyomok lehetnek térfogati, felületi nyomok, valamint a nyomképződési mechanizmust figyelembe véve statikus, vagy dinamikus elváltozások. A szakértő többek között vizsgált lábbeli járófelületétől származó nyomokat, feszítő, vágó, szúró eszközök nyomait, gépjármű gumiabroncsától eredő elváltozásokat. A vizsgálatra megküldött nyomok sokszínűsége nem csak megjelenési formájában jelentkezik, rendkívül változatos a méretük, elhelyezkedésük, alkalmazható vizsgálati folyamatuk.

A kriminalisztikai nyomszakértői szakterület szakértők mindig nyitottak voltak az alkalmazott vizsgálatok fejlesztésére, a vizsgálati eszközök korszerűsítésére. Nagyon korán bevezették a digitális fényképezési technika alkalmazását, a számítástechnika, a korszerű számítógépes programok felhasználását. Nagy figyelmet fordítanak a szakterületen dolgozó szakértők a szakértő képzésre, mivel iskolarendszerű keretek között képeznek kriminalisztikai szakértőt a nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán

 •  Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Szakmai Tagozat

Az emberiség alapvető vágya a kezdetektől fogva, hogy jól érezze magát a bőrében, hogy „jól” éljen. De mit is jelent ez? Mitől függ az egyes ember életminősége?

A környezetügyben dolgozó szakember is azok közé tartozik, aki hivatásszerűen ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A Magyar Szabadidősport Szövetség „Családi mozgásfesztivál” rendezvénye kiváló alkalom arra, hogy legalább kísérletet tegyünk e komplex kérdés megválaszolására. Kezdjük az életminőséget meghatározó összetevőkkel. Nem kívánjuk felsorolni az összes elemét, már csak azért sem, mivel sokféle elemzés létezik. Egy azonban közös bennük, amely szerint a az életminőség legfontosabb összetevője az ember egészsége, mégpedig a teljes körűen értelmezett egészség. Ma már nincs, aki vitatná, hogy az emberi egészség egyik legfontosabb befolyásoló eleme a környezet, amelyben él, amelyben élnie kell. A környezet, amelynek nem csupán objektív, mérhető paraméterei, de szubjektív összetevői is vannak.

A környezetüggyel foglalkozók összetett feladatát leginkább akkor tudjuk megérteni, ha az emberi egészségből indulunk ki. Az egészség fogalmát a mindennapi gyakorlat leszűkíti annak csupán egy elemére, a fizikai, biológiai egészségre, holott az emberi egészség ennél jóval összetettebb, több egymással egyenrangú összetevők együttesét jelenti: biológiai (az emberi szervezet megfelelő működése), lelki (a tudat nyugalma és önmagunkkal szembeni béke), mentális (a logikus gondolkodás képessége), érzelmi (az érzések felismerése és megfelelő kifejezése), és szociális (a kapcsolatok kialakításának képessége) egészség. Egyes tanulmányok – álláspontunk szerint nagyon helyesen – az emberi egészség összetevői közé sorolják a morált (az emberi kapcsolatok módja) és az erkölcsöt (az embernek önmagához, más egyénekhez, saját és mások közösségeihez, valamint a közösségeknek egymáshoz való viszonya) is.

A testi-lelki egészség megőrzését szolgálja a szabadidő hasznos eltöltése, a mozgás, a sport, a kulturális rendezvények, a kapcsolatok építése. Éppen ezért nagy örömmel veszünk részt a családi mozgásfesztiválon is, ahol a magunk módján és eszközeivel szeretnénk tudatosítani, hogy azok a nemes célok, amelyeket a Magyar Szabadidősport Szövetség és a mi szakmai tagozatunk is maga elé kitűzött, élhető környezet, az emberek testi-lelki egészsége nélkül nem valósítható meg.

 • Informatikai és Hírközlési Szakmai Tagozat

Szakértői eszközök bemutatója

Az igazságügyi informatikai szakértői tevékenység során használt speciális eszközök, pl. másoló berendezések, írásvédők és egyéb különleges készülékek gyakorlati alkalmazásának bemutatása a Digital Forensic Kft és Infolabor Kft. támogatásával. Lehetőség nyílik az eszközök használatának helyszíni megtekintésére, a jelenlévő szakértőkkel helyszíni konzultáció lefolytatására

Az informatikai szakértői tevékenység más szakterületekkel együttesen történő felhasználását mutatja be a 3D nyomtatás és Virtuális Valóság egyes elemeinek felhasználásával. Az alkalmazás izgalma területe lehet a kriminalisztikai nyomrögzítés, ahol a térfogati, valamint a felületi nyomok „rögzítésének” új lehetőségét kívánjuk felvázolni

A szakértők által nyújtott szolgáltatások köre

Mobilkészülékek adattartalmának rögzítése:

 • logikai másolat készítés,
 • fizikai másolat készítés – készülékfüggő,
 • invazív technológiák alkalmazása (JTAG, ISP, ChipOff) – készülékfüggő,
 • biztonsági kódok eltávolítása – készülékfüggő,
 • speciális biztonsági kód eltávolítás koordinálása (külföldi szolgáltató igénybevételével  – nem Cellebrite!),
 • „field mode” akkumulátoros ios/android/USB/SIM mentés (ha nincs áram).
 • Rendelkezésre álló eszközök: Oxygen Forensic Detective, Mobiledit, TeelTech JTAG&ChipOff bundle.

Mobilkészülékhez csatlakozó felhő szolgáltatásokból adatmentés:

 • Google, iCloud Samsung Huawei stb. felhőszolgáltatók által tárolt adattartalom mentés,
 • telefonból rögzített token használata (nincs szükség megerősítésre) – készülékfüggő,
 • IMAP alapú tárolt levelezés hiteles másolata (bármilyen IMAP-ot támogató rendszerből),
 • drón adatok rögzítése.
 • Rendelkezésre álló eszközök: Oxygen Cloud Extractor, Forensic Email Collector.

Mobilkészülékek adattartalmának elemzése:

 • adattartalom  dekódolás  (saját  rendszerek  által  készített,  felhőből,  iOS  backup,  eMMC/Flas mentések, stb.),
 • idővonal alapú elemzés,
 • geopozíciók felkutatása és dekódolása (JTAG EXIF, WiFi AP, GPS adatok),
 • kapcsolatelemzés – akár több készülék közötti kapcsolatok vizsgálatával,
 • kártékony kód „kémprogram” detektálás,
 • tárolt jelszavak/tokenek megjelenítése,
 • applikáció adatok – adatbázisok dekódolása,
 • drón adatok dekódolása – geopozíció, használat, repülési adatok, hálózati adatok, cloud adatok.
 • Rendelkezésre álló eszközök: Oxygen Forensic Detective, AD FTK, Belkasoft BEC, Magnet AXIOM.

Hitelesített másolatkészítés adathordozókról:

 • hagyományos SATA, SAS, IDE, USB háttértárak,
 • M.2, PCIe csatlakozású speciális SSD tárolók,
 • hálózati kötetek – hálózaton keresztüli hitelesített logikai adattartalom,
 • MAC APFS fájlrendszer + titkosítás (T2 chip) kezelés/mentés/dekódolás,
 • MAC AirBook laptopok szétszerelés nélküli mentése.
 • Rendelkezésre  álló  eszközök:  Tableau  TD3,  Tableau  Ultimate  KIT,  Logicube  Forensic  Falcon, Macquisition…

Adattartalom elemzés:

 • rendszerinformációk dekódolása és elemzése (MAC, Linux, MS),
 • felhasználói információk dekódolása és elemzése (MAC, Linux, MS),
 • elektronikus levelezés – kapcsolati információk elemzése,
 • APFS fájlrendszer dekódolása,
 • jelszófeltörés (kódszótár készítés, GPU alapú számítási kapacitás) – korlátozott,
 • dokumentum elemzés (Office dokumentumok).
 • Rendelkezésre  álló  eszközök:  AD  FTK,  MagnetForensic,  Belkasoft  Evidence  Center,  BlackLight, ElcomSoft.

Az esemény további részletei:
facebook.com/CsaladiMozgasfesztival/