Segíts te is!

A közhasznú Pest Megyei Szabadidősport Szövetség  alszámlát nyitott pénzadományok gyűjtésére, PEMESZ SEGÍTSÉG -C19 néven.

A számla száma: 11742025-24435080

Elsősorban azokat a rászoruló  családok szeretnénk segíteni, amelyiknek valamelyik családtagja bármelyik sportágban az utánpótlás korosztályban sportol.

A támogatás az alábbiakra kérhető:

  • gyógyszer, kötszer
  • közüzemi díjak
  • élelmiszer
  • havi társadalombiztosítási járulék befizetése

Egy család támogatását maximum 50 000 Ft-ban határozzuk meg.

A támogatás odaítéléséről 3 tagú testület dönt, melynek tagja:

  • Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető, Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
  • Hánka Levente lelkipásztor, Cegléd ‐ Nagytemplomi Református Egyházközség
  • Jezerniczky Attila ügyvezető elnök, Pest Megyei Szabadidősport Szövetség

Az adománygyűjtést a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint végezzük. A személyiségi jogokat, az adatokat a törvényeknek megfelelően védjük és kezeljük.

Mint közhasznú szervezet az adományról igazolást tudunk kiállítani, mellyel a vállalkozások csökkenthetik adózás előtti eredményüket a törvényben meghatározottak szerint.

AZ ALAPÍTÓK TÁMOGATÁSAI MELLETT MÁR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, VÁLLALKOZÓ ÉS NYUGDÍJAS IS PÉNZADOMÁNYT KÜLDÖTT A RÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSÉRE!