Számos kihívás észlelhető európai és nemzeti szinten a testmozgási szokások monitorozásának témájában. Ellentmondásos adatok látnak napvilágot ezen a területen, a használt eszközök, módszertanok különbözősége okán. Néhány tagállamban saját, bejáratott nemzeti kérdőíveket használnak, máshol nemzetközi módszereket, míg több országban egyáltalán nincs átfogó, országos monitoring rendszer a testmozgási szokások nyomon követésére.

Az említett kihívások kezelésére született meg az „EU Physical Activity and Sport Monitoring System (EUPASMOS)” elnevezésű Erasmus + projekt, amelyben a résztvevő EU tagállamok az Egészségügyi Világszervezet képviselőivel és további jelentős nemzetközi szervezetekkel együttműködve (TAFISA, ISCA, EuropeActive, EPSI, ISS, ECF, Robert Koch Institute) azon dolgoznak, hogy egységes testmozgás monitoring rendszert dolgozzanak ki.

A kétéves projekt célja egy harmonizált testmozgás monitoring rendszer fejlesztése egy integrált, közösen fejlesztett módszertan alapján, amely uniós szinten összehasonlítható, érvényes és megbízható adatokat nyújt a sportolási és testmozgási szokásokról. A projekt eredményei jó alapot nyújtanak a jövőbeli HEPA szakpolitikák kidolgozásához, megvalósításához és értékeléséhez.A projekt során egy validációs tanulmány keretében 12 tagállamban reprezentatív mintán folytatják le az adatfelvételt, mely során az ülő életmódhoz kapcsolódó viselkedési minták, a testmozgás és a sportolási szokások nyomon követésére nemzetközi kérdőívek eredményeinek összevetése történik objektív mérőműszerrel nyert (accelerometer) adatokkal. A project célja a WHO Európai Egészségügyi Információs Adatbázisának (WHO Health Information Gateway) testmozgási adatokra vonatkozó fejlesztése, és annak összehangolása az EU HEPA monitoring keretrendszerével.

A 2018 januárjában indult projektben hivatalos magyar partner a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT). A kutatás szakmai vezetői Dr. habil Ács Pongrác (Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar) és Dr. Dóczi Tamás (Testnevelési Egyetem), a kutatásban szakértő kutatóként Prémusz Viktória és Makai Alexandra (PTE ETK) doktoranduszok vesznek részt.

A projektről bővebben:

www.eupasmos.com

https://www.facebook.com/EUPASMOS/

https://twitter.com/eupasmos_2018