Magunkról

 

A MAGYAR SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG TÖRTÉNETE

A magyarországi politikai és gazdasági rendszerváltás időszakában, az annak köszönhetően kialakult jogszabályi lehetőségekkel élve 1989. decemberében alakult meg a Magyar Szabadidősport Szövetség (Szövetség).
A sportközélet folyamatos szerkezeti változásai közepette szövetségünk a szabadidősport egyik legmarkánsabb szereplőjeként folyamatosan főszerepet vállalt és vállal.

A SZERVEZET

A szövetség alulról építkező szervezet. Magyarország valamennyi megyéjére, a fővárosra, 6 megyei jogú városra, és számos a hazai szabadidősportéletben kiemelkedő szerepet játszó sportszervezetre terjed ki hatása. A többségében tagi együttműködéssel kialakult hálózathoz több száz helyi sportegyesület, szabadidős társaság tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak (www.tafisa.net) majd 2007-től az Európai Munkahelyi Sportszövetségnek (www.efcs.org).
Szövetségünk nemzetközi megítélése nagyon pozitív. A TAFISA valamennyi szakmai programjában aktívan és eredményesen részt veszünk. Számos TAFISA eseményt házigazdaként jegyeztünk az elmúlt időszakban, ezek közül a TAFISA 2015. évi Világkongresszusának megrendezése emelkedik ki. Több tisztségviselőt választott meg a világszövetség felterjesztésünkre, Czene Attila elnökünk jelenleg is tagja a TAFISA Végrehajtó Bizottságának.
A közelmúltban az Európai Unió sportprogramja, az Európai Sporthét hazai koordinátora is lettünk.

A SZÖVETSÉG KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJÁBÓL

I.

A szövetség küldetése
Hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése tekintetében is felzárkózzon az EU szabadidősport kultúrájához.
Érdekvédelmi – érdekegyeztető tevékenységünk alapvető célja az, hogy ehhez a szükséges szakmai szabályozási és anyagi feltételeket megteremtsük.

III.

  1. Fejlesztjük a lakosság, csoportok, egyének testkultúráját. Ennek érdekében:
  2. Javítjuk a szövetség érdekérvényesítési lehetőségét, technikáját, érdekeinek képviseletét és védelmét a szabadidősportban érintettek – kiemelten saját tagságunk – érdekében
  3. Minden lehetséges eszközzel javítjuk a szabadidősport szervezeti és működési feltételeit.
  4. Népszerűsítjük a szabadidőben történő sportolást.
  5. Hatékonyan közreműködünk a szabadidősport szakmai színvonalának emelésében, tudományos kutatásában, szakembereinek képzésében, továbbképzésében.
  6. Szolgáltatásokat nyújtunk tagszervezeteinknek és az érdeklődőknek
  7. Folytatjuk a szabadidősport események szakmai-szolgáltatási minőségi követelményeinek kidolgozását, majd kezdeményezzük azok szabványosítását, standardizálását. Kezdeményezzük a követelményeknek megfelelő rendezvények általános előnyben részesítését.
  8. Kapcsolatokat építünk a szabadidősport vállalkozások irányában;
  9. Segítjük tagszervezeteink munkáját.

 

A Magyar Szabadidősport Szövetség rendezvényeinek hivatalos szállítója a Mitsubishi Motors.

 

A Magyar Szabadidősport Szövetség “A LAKOSSÁG SPORTJÁÉRT” emlékplakett kitüntetettjei

 

Alapszabály

 

1%-os adományok felhasználása

 

A közgyűlés határozatai

 

Elnökségi határozatok – 2023

#masportinsta

© Copyright 2024. Minden jog fenntartva